PyroExpert.cz

Vlastnosti výbušnin

Základní vlastností každé výbušniny je její schopnost chemické výbušné přeměny. Podle způsobu této přeměny rozeznáváme dva základní typy výbušné přeměny:
a)explozivní hořeníb)detonace

Explozivní hoření

 

Při explozivním hoření se teplo uvolňující v reakční zóně přenáší od hořících reakčních zplodin k nejbližší vrstvě výbušniny a vyvolává v ní intenzivní chemickou reakci. To stejné se opakuje i v následujících vrstvách výbušniny. Explozivní hoření se šíří výbušninou nízkou rychlostí pří atmosférickém tlaku jen několik milimetrů za sekundu a jen zřídka překračuje hodnotu 100mm za sekundu. Rychlost šíření explozivního hoření závisí od tlaku při kterém výbušná přeměna probíhá. Pokud explozivní hoření probíhá na volném prostranství, není doprovázené ani charakteristickým zvukovým efektem ani mechanickou prací. V uzavřeném prostoru, kde je stížené nebo znemožněné odvádění zplodin explozivního hoření do okolí, např v nábojové komoře střelné zbraně ve vývrtě, probíhá výbušná přeměna podstatně rychleji. Rychle narůstá tlak a zvyšuje se rychlost hoření. Účinek vysokého tlaku se projeví vymrštěním střely z hlavně (mechanická práce) a zvukovým efektem. Při explozivním hoření v uzavřeném objemu (nábojové komoře nebo vývrtě ) je charakteristické rychlé, né však prudké narůstání tlaku výbuchových plynů do hodnoty několik stovek MPa (megapascal).

Detonace

 

Detonace je chemická výbušná přeměna, která probíhá rychlostí větší než je rychlost šíření zvuku v místních podmínkách. Mechanizmus šíření detonace spočívá v přenose energie od vrstvy k vrstvě výbušniny rázovou (detonační) vlnou. Detonační rychlost při ideální detonaci není závislá na od tlaku tak, jako rychlost explozivního hoření. Hustota zplodin výbušné přeměny za čelem detonační vlny je větší než hustota výbušniny. Rychlost výbušné přeměny při detonaci (detonační rychlost) se pohybuje v rozmezí 1000 až 9000 metrů za sekundu podle druhu výbušniny a podmínek výbuchu. Protože přenos energie je velmi rychlý, je možné i velmi rychlé šíření detonace. Detonace je charakterizována prudkým skokovým nárůstem tlaku v místě výbušné přeměny (reakční pásmo, čelo detonační vlny) až 400MPa a silným destruktivním účinkem na okolní prostředí.

Všeobecné požadavky na vlastnosti výbušnin

Látek, které je možno považovat za výbušniny je velmi mnoho, ale pouze malý počet z nich našel praktické uplatnění. Pokud má být výbušnina prakticky upotřebitelná, musí splňovat několik všeobecných a také osobitých požadavků pro daný účel a to:
a) dostatečně velké množství energie obsažené v objemové jednotce výbušniny (měrná energie)b) průměrná citlivost na venkovní podměty (né příliš vysokou, aby byla zajištěna požadovaná úroveň manipulační bezpečnosti při výrobě, dopravě a manipulaci na místě použití, ale na druhé straně takovou, aby zaručila spolehlivost funkce, tj rozběh chemické výbuchové přeměny).c) dlouhodobou chemickou a fyzikální stabilitu ( výbušnina nesmí chemicky reagovat s materiály se kterými přichází do kontaktu)d) dobrou dostupnost a technologickou zpracovatelnost vstupních surovin, jako i přiměřenou úroveň bezpečnosti a hospodárnosti výroby.
Kromě uvedených všeobecných podmínek musí výbušniny vyhovovat i osobitým požadavkům v závislosti od způsobu jejich použití.

Categories:   výbušniny

Tags:  

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny