PyroExpert.cz

výbušniny

náboj Schéma pistolového náboje: (1) projektil; (2) nábojnice; (3) střelný prach; (4) dno nábojnice (okraj); (5) zápalka. Náboj je kombinace…
dynamit   A – Křemelina nasáklá nitroglycerinem B – Ochranný nátěr kolem výbušného materiálu C – Odpalovací víčko D – Zápalný…
střelný prach Původní černý střelný prach je směsí jemně mletého draselného ledku neboli dusičnanu draselného (KNO3), dřevěného uhlí a síry. Prakticky…
Rozdělení výbušnin   Výbušniny, tj. Látky schopné chemické výbuchové přeměny používané v praxi rozdělujeme do čtyř základních skupin. a) střeliviny b) trhaviny…
Základní vlastností každé výbušniny je její schopnost chemické výbušné přeměny. Podle způsobu této přeměny rozeznáváme dva základní typy výbušné přeměny:…
druhy výbuchu Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, obvykle doprovázené lokálním…
výbušniny Za výbušniny se považují látky (sloučeniny nebo směsy) v tuhém nebo kapalném stavu, které mají vlastnosti trhavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických…