PyroExpert.cz

Rozdělení výbušnin

Rozdělení výbušnin

 

Výbušniny, tj. Látky schopné chemické výbuchové přeměny používané v praxi rozdělujeme do čtyř základních skupin.
a) střeliviny

b) trhaviny

c) třaskaviny

d) pyrotechnické slože i když některé nemají charakter výbušnin

 

střeliviny

jsou výbušniny, kde hlavním typem chemické výbuchové přeměny je explozivní hoření. Používají se především na udělení pohybové energie střel v hlavních zbraní anebo při raketových pohonech.

 

trhaviny

jsou výbušniny, kde hlavním typem chemické výbuchové přeměny je detonace iniciovaná rozbuškou. Ničivý účinek detonace trhavin na okolním prostředí se využívá při trhacích pracích na rozdělení různých materiálů (např hornin).

třaskaviny

jsou výbušniny schopné velmi rychlého přechodu od explozivního hoření k detonaci. Tato jejich schopnost se využívá k iniciaci detonace v trhavině, nebo jiné výbušnině např v rozbuškách. Na rozdíl od trhavin je stupeň manipulační bezpečnosti třaskavin velmi nízký což znamená, že s třaskavinami je třeba manipulovat velmi opatrně.

pyrotechnické slože

jsou mechanické směsi hořlavin a okysličovadel, případně dalších přídavných látek podle požadovaného účinku. Používají se v pyrotechnických výrobcích a výbušných předmětech pro dosáhnutí požadovaného efektu, nebo technického účinku.

Jsou to například:

  • osvětlovací slože používané k osvětlování terénu
  • zábleskové slože
  • stopové slože používané k značení dráhy letu střel
  • signální slože s různým zabarvením plemene, nebo dýmu používané v signálních prostředcích
  • zápalné slože
  • zažehávací slože
  • časovací (zpožďovací) slože apod.

Categories:   výbušniny

Tags:  

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny