PyroExpert.cz

Zásady prodeje do roku 2014 Dodržovat pravidla požární bezpečnosti by však měli i ti, kdo zábavní pyrotechniku prodávají a uskladňují. Při nedbalosti…