PyroExpert.cz

Prodej pyrotechniky

Zásady prodeje do roku 2014

Dodržovat pravidla požární bezpečnosti by však měli i ti, kdo zábavní pyrotechniku prodávají a uskladňují. Při nedbalosti totiž hrozí vznik požáru, výbuch nebo může dojít k jinému ohrožení prodávajících i kupujících. Prodej zábavní pyrotechniky a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi.

– Podle této vyhlášky musí být pyrotechnické předměty skladovány a vystavovány tak, aby případným výbuchem nebo požárem nebyly ohroženy životy a zdraví osob.

– Pyrotechnické předměty se smí skladovat a vystavovat jen v původních obalech výrobce, v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40° C a odděleně od hořlavých a lehce zápalných látek.

– Pyrotechnické předměty třídy II a III a podtřídy T1 se mohou skladovat buď v prodejní místnosti, a to v nejvyšším množství 100 kg ( to však nesmí obsahovat více než 20 kg pyrotechnických složí), nebo v příručním skladě s vyloučením stálé přítomnosti osob v nejvyšším množství 300 kg (s maximálně 69 kg pyrotechnických složí). Skladování většího množství pyrotechnických předmětů je možné pouze v k tomu zvláště povolených skladech.

– Každá prodejní místnosti a příruční sklad musí být dle vyhlášky vybaveny protipožárními prostředky.

– V prostorách, kde jsou skladovány, popřípadě vystavovány pyrotechnické předměty, se nesmí kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm.

– Na obalu výrobku musí být zřetelně vyznačeno, do jaké třídy nebezpečnosti daná zábavní pyrotechnika spadá.

Ve stáncích lze dle vyhlášky prodávat pouze tu nejméně nebezpečnou pyrotechniku I. třídy (prskavky, bouchací kuličky, vystřelovací konfety, malá ohňová kola a fontány apod.). Pyrotechniku vyšších tříd nebezpečnosti lze prodávat jen v kamenných obchodech a pouze osobám starším 18 let, v případě pyrotechniky III. třídy (např. malé italské pumy, dělové rány, ohňopády, rakety ) pak jen k tomu účelu kvalifikovaným osobám.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŽÁRU?

Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen dojde k požáru, je třeba zachovat „chladnou hlavu“ a prostřednictvím linky 150 nebo 112 zavolat hasiče, kteří na místo dorazí za několik minut. Pokud je požár menšího rozsahu, můžete se pokusit ho zlikvidovat vlastními silami – je nutné reagovat rychle, použít hasicí přístroj nebo zamezit přístupu vzduchu a požár v zárodku uhasit improvizovanými prostředky: např. udusit botou, pokrývkami nebo jinými silnějšími textiliemi bez umělých vláken nebo vodou (pozor však na elektrické přístroje či věci napojené do elektřiny.) V žádném případě byste ale neměli nepřeceňovat své síly a snažit se případný požár za každou cenu uhasit sami. Pamatujte, že lidské zdraví je vždy cennější než majetek.

Prodej a používání pyrotechnických předmětů

– Pyrotechnické předměty třídy I (do 3 g pyrotechnické slože v jednom kuse) – volně prodejná bez omezení Jde např. o prskavky, pistolové kapsle, třaskavé bonbony a proužky, malé tyčinky s barevnými plameny, malá ohnivá kola a fontány, létající motýli, bouchací kuličky a vystřelovací konfety

– Pyrotechnické předměty třídy II (do 50 g složí), prodej jen v kamenných obchodech, ne ve stáncích, prodej pouze osobám starším 18 let Spadají sem např. římské svíce, fontány, gejzíry, petardy, minivýbušky, vystřelovací pouzdra, rakety s náplní barevných světlic nebo výbuškové slože, barevné dýmy a bengálské ohně.

– Pyrotechnické předměty třídy III (do 250 g složí), prodej pouze osobám s kvalifikací odpalovače ohňostrojů Např. malé kulové pumy, dělové rány, ohňepády, různé druhy raket a vystřelovaných efektů, velké japonské slunce.

– Výbušné předměty třídy IV. (nad 250 g složí) prodej ve zvláštním režimu pouze s povolením Českého báňského úřadu.

Kontrola prodeje pyrotechniky

 

Kontrolu provádí ČUZZS. Pro prodejce, který prodává nekvalitní zábavní pyrotechniku, může nedodržení podmínek prodeje znamenat vysokou pokutu. Úřad ukládá pokuty podle § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů, prodejci, který prodává pyrotechniku, která nesplňuje podmínky uvádění na trh až do výše 1 000 000 Kč.

K odhalení prodeje nekvalitní či dokonce neověřené zábavné pyrotechniky může dojít při pravidelných kontrolách. Kontroly provádějí inspektoři úřadu v průběhu celého roku u výrobců a po dodání distributorům i před Silvestrem. Kontrolu podmínek prodeje provádí i Česká obchodní inspekce, Živnostenské úřady a hasiči, kontroly se zaměřují hlavně na to, jestli se na stáncích prodává pouze pyrotechnika I. třídy nebezpečnosti, jaké je množství skladovaného zboží a jak je oddělené od hořlavých předmětů.

zdroj: www.hzscr.cz

Categories:   druhy pyrotechnických výrobků

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny