PyroExpert.cz

Bezpečnostní prostor kolem ohňostroje

Bezpečnostní okruh

Je to ohrožené území, prakticky se jedná o vzdálenost od odpaliště k divákovi a zajištění jeho bezpečnosti. Bezpečnostní okruh se musí vyklidit před začátkem ohňostroje. Uvnitř bezpečnostního okruhu nesmí být lehce zapálitelné objekty nebo porosty (suché porosty, stohy slámy, čerpací stanice pohonných hmot, lesy dřevěné stavby atd.) pokud se nezajistí jejich požární ochrana.

Rozsah bezpečnostního okruhu je také dán sortimentem pyrotechnických výrobků, kterých bude použito, povětrnostními podmínkami a terénem.

Jak velký bude bezpečnostní okruh?

U drobných výrobků jako sluníčka, fontány, kompakty II. třídy volíme okruh 10 až 30m. U kompaktů III. třídy 20 až 50 metrů. U kulových pum III. třídy 30 až 100 metrů. U ohňostrojů IV. třídy je u velkých a sekvenčních kompaktů do průměru 30mm od 50 metrů, u větších průměrů a kulových pum od 100metrů.

prostor1

Ale skutečnost je samozřejmě trochu jiná, pokud budeme střílet finále kulových pum za domem a vlastní ohňostroj před domem, můžeme bezpečnostní okruh zkrátit, jelikož dům bude chránit diváky před případným selhačem u kulových pum. Né vždy je prostor ideální, zvláště na náměstích kde se musí zajistit průchozí plochy pro lidi. Jsou-li v prostoru bezpečnostního okruhu volná prostranství jako pole, louka, rybník, řeka, může se s nimi počítat a nasměrovat odpalovací pomůcky do jejich směru. Tím se minimalizují možnosti vzniku škod.

Bezpečností okruh je vyznačen bezpečnostní páskou tzv. mlíkem a vstup do tohoto prostoru je zakázaný. V odpališti jsou natahány kabely pro odpalování pyrotechnických výrobků a nešikovný přechod může zapříčinit nefunkčnost daného odpalu (pyroefektu).

Pro představu ukázka místa pro ohňostroj

Pole, louka, zahrada, park je ideální prostor pro ohňostroj, lidi jsou v bezpečné vzdálenosti, lze použít téměř všechny pyrotechnické výrobky. Ideální místo pro ohňostroje ve IV. třídě a kulové finále – velký bezpečnostní prostor.

prostor3

Obec, zde se většinou najde velice slušný prostor kde lze použít skoro všechny pyrotechnické výrobky III. třídy. Některé zbytky papírků mohou napadat na střechy domů (dle větru).

prostor2

Měst s ideálním místem není mnoho, zde se dá opět použít celý sortiment pyrotechnických výrobků. Umístěním ohňostroje na střechu docílíme viditelnosti pro všechny diváky. Díky zástavbě lze použít výrobky do III.třídy nebezpečnosti.

prostor4

Klasické město má většinou velké náměstí kde se dá ohňostroj realizovat, sejde se tu vždy hodně lidí a je nutno počítat s jejich bezpečím, proto žádný bezpečnostní prostor není dostatečně velký. Většinou zde bývají problémy se zaparkovanými auty a neukázněnými lidmi co přechází přes odpaliště. Lze použít téměř všechny pyrotechnické výrobky, jen kulové pumy v omezené míře. Fontány a přízemní efekty bohužel nevidí celé náměstí.

prostor5

Ale pokud je snaha z řady objednavatele lze i ve městech vytvořit velký ohňostroj s krásným kulovým finálem, které se umístí třeba na parkoviště za domem nebo do boční uličky, která se samozřejmě uzavře. Lze zde použít téměř vše, pokud báňský úřad dá svolení tak i ohňostroj ve IV. třídě, ale většinou je tato představa nereálná.

prostor6

Categories:   vše o pyrotechnice od výroby, druhy po použití, zákony a předpisy

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny