PyroExpert.cz

zápalné šnůry

stopina

zápalnice

Zápazapalnice2 (200x113)lnice je tvořena ze šroubovicově zatočené bavlněné nitě v jejímž středě je zrnitý černý prach. Povrch takové šňůry je chráněný obalem z umělé hmoty tzv. Bickfordova zápalnice. Zápalnice slouží k pomalému přenosu plamene, ale také jako zpožďovač v pyrotechnických výrobcích. Používá se v různých délkách, nejčastěji 5 až 15 cm, u dělobuchů, ohňostrojných pum, sluncí, vějířů, gejzírů, vysokoletných raket, kompaktů a u jiných výrobků. Při používání Bickfordové zápalnice v ohňostrojné praxi uvažujeme s normovou rychlostí hoření 1cm/s. V pyrotechnických výrobcích se používají i jiné druhy zápalnic, lišící se svojí konstrukcí, rozměrem i rychlostí hoření.Zneškodňuje se pálením.

Použití zápalnice

zapalnice1_1 (200x112)Asi nejvíce se používá výraz zápalná šňůra, Zápalná šnůra slouží k propojení jednotlivých pyrotechnických výrobků. Při používání zápalnice dokážeme celkem přesně časovat návaznost jednotlivých pyrotechnických výrobků, ale musíme znát jejich vlastní časy hoření.

Zápalnice uvnitř baterii tvoří spojení mezi jednotlivými výmetnicemi. Délka zápanice tvoří časovou prodlevu mezi zapálením jednotlivých moždířků. Bílé stopinky pod zápalnicí tvoří jen takovou rezervu aby vše fungovalo a prohořívalo jak má. Speciální sinější zápalnice uvnitř kompaktu slouží k rychlejší iniciaci jednotlivých moždířků

Zápalnice se dá pořídit po metrech nebo namotaných kotoučích po 50 čí 200metrech i více. Má rozměr – průměr 1,8mm, 2mm, 2,5mm, 3mm a další. Přesný čas hoření zápalnice neexistuje, od každého výrobce je jiný a je dobré si ho dopředu  změřit. Zápalnici můžeme díky svým mechanickým vlastnostem nalézt z 99% na všech pyrotechnických výrobcích a slouží k jeho zapálení a také počátečním zpožděním před jeho vlastní aktivací. Zpoždění bývá nejčastěji 4-8 sekund.

stopina

stopina1 (200x113)V pyrotechnice jde o pomocný materiál. Stopina je svazek bavlněných nití potažených kaší z černého prachu (moučkový černý prach, voda a arabská guma). Průměr stopiny je obvykle 2 až 4 mm. Stopina je určena pro zážeh pyrotechnických složí v pyrotechnických výrobcích. Ve volném prostoru hoří rychlostí 3 až 5 cm/vt. tj. asi 1 m za 20 vteřin. Stopina je dodávaná v délkách 1 metr, nebo je balena do kououčů v návinu 50m . Stopiny se používají v pyrotechnických výrobcích k rychlému přenosu hoření ve svodech těles a efektových komorách. Při hoření stopiny v komunikačních trubicích dochází ke zvýšení tlaku a rychlost hoření se značně zvětšuje. Stopin se hodně používá při montáži skupin ohňostrojných výrobků (vodopádů, nápisů ze svíček aj.) a také sestavování hnízd, propojování pum a jiných výrobků tak, aby dostatečně silný plamen současně zapálil všechny svody k výrobkům.

Použití stopin

Samostatně se stopina vyskytuje jen minimálně jelikož je velmi náchylná k mechanickému poškození nebo vlhkosti a proto je důležité ji chránit. Stopinu najdeme většinou uvnitř výrobku, kde je zajištěna ochrana. Nejčastěji se používá spolu s komunikační trubicí, kde je vložena tímto spojením se velmi urychlí její hoření. V tomto spojení ji najdeme u kulových pum, válcových pum, pozemních min,  sluncí atd. Většinou slouží k rychlému zapálení pyrotechnického výrobku.

komunikační trubice

komunikacni_trubice1 (200x112)Komunikační trubice je papírové trubice ze dvou omotů papíru a průměru asi 1 cm. Společně se stopinami slouží k sestavování svodů a propojů mezi pyrotechnickými výrobky. Stopinami v komunikačních trubicích jsou vybaveny také jednotlivé výrobky – pumy, miny,létavice, slunce, fontány, ohňepády aj. Komunikačních trubic se používá k ochraně stopin před atmosférickou vlhkostí a jejich poškozením. U některých výrobků se používá i ke zhotovování dlouhých spojů potřebných k zapálení hnízda nebo sestav pyrotechnických výrobků (vodopády, fontány, obrazce z pyrotechnických svíček apod.) z bezpečné vzdálenosti. Hoření stopin v komunikačních trubicích je rychlé

Použití komunikační trubice

komunikacni_trubice2 (200x113)Použití komunikační trubice, hovorově komunikačka je popsáno výše. Nejčatěji ji najdeme ve spojení se stopinou na kulových pumách, na propojení mezi motory sluncí a kol, bývá též na na propojení trubic ohněpádů atd. V praxi se dá použít na rychlém propojení mezi basami kulových a válcových pum. Použití v pyrotechnice je celkem široké jen ho nevnímáme a bereme ho jako součíst pyrotechnického várobku.

 

Video z výroby zápalnice:

YouTube Preview Image

Categories:   druhy pyrotechnických výrobků

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny