PyroExpert.cz

dynamit   A – Křemelina nasáklá nitroglycerinem B – Ochranný nátěr kolem výbušného materiálu C – Odpalovací víčko D – Zápalný…