PyroExpert.cz

Návody na použití zábavné pyrotechniky

Sedm bodů pro bezpečné zacházení s pyrotechnikou

1. Vždy se řiďte návodem uvedeným na výrobku. Obsahuje kompletní pokyny k použití konkrétního výrobku.

2. Při manipulaci s pyrotechnickými výrobky nepožívejte alkohol a omamné látky.

3. Přistupujte k pyrotechnickým výrobkům s respektem.

4. Ujistěte, že je výrobek stabilizován, na nehořlavém podkladě. Všechny nabízené pyrotechnické výrobky jsou určeny k venkovnímu použití.

5. Používejte jen produkty znatelně řádně označené etiketou a obsahující zákonné náležitosti a kompletní návod.

6. Nikdy se nepokoušejte selhaný výrobek znovu zapalovat!

7. Při odpalování nezapomeňte láhev s vodou pro případ nečekaných událostí.

Při manipulaci s výrobkem se řiďte návodem. Jakákoli jiná manipulace, rozebírání nebo úpravy výrobků jsou zakázány. Selhaný výrobek likvidujte podle návodu (selhaný výrobek ponechte minimálně 30 minut v klidu, pak likvidujte rozmočením ve vodě po dobu 48 hodin a následně zakopejte do země, nobo vhoďte do komunálního odpadu)

Návod na použití baterii výmetnic

Manipulace: Zkontrolujte, zda baterie výmetnic nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození jej nelze nikdy použít! Baterie výmetnic ve tvaru malého kvádru, uvnitř kterého jsou uloženy jednotlivé rány, pokládáme na pevnou a nehořlavou podložku, aby nedošlo k jeho převrácení. Sundáme ochrannou krytku zápalnice a po jejím zapálení odstoupíme do vzdálenosti 10 metrů. Bezpečná vzdálenost přihlížejících diváků a doporučený odstup od budov je 80 metrů. Během tří až šesti vteřin po zapálení kompaktu začnou vystřelovat do výšky 30 až 50 metrů různé světelné efekty.

Bezpečnost: Nikdy nezapalujte zápalnici tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí kompaktu. Při zapalování se doporučuje používat ochranný štít a kožené rukavice. Zákaz používání v uzavřených prostorách, v blízkosti látek podléhajících snadnému vznícení, v blízkosti budov a osob. Nikdy kompakt nepoužívejte v nepříznivých klimatických podmínkách jako je silný vítr, nadměrné sucho, hustý déšť apod. Baterie výmetnic nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Baterie výmetnic je povolen používat osobám starším 18 let. Zákaz používání Baterie výmetnic pod vlivem alkoholu.

Selhání výrobku: V případě selhání nikdy nenahlížejte do výmetné části kompaktu. Ponechejte Baterie výmetnic v klidu minimálně po dobu 20 minut. Následně v kožených rukavicích ponořte výrobek do vody na 48 hodin. Po uplynutí stanovené doby zakopejte výrobek do vlhké zeminy. Jiná manipulace je zakázána.

Návod na použití fontán

Manipulace: Zkontrolujte, zda fontána nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození ji nelze nikdy použít! Fontánu, která může být ve tvaru válce nebo kónickém tvaru pokládáme na pevnou a nehořlavou podložku, aby nedošlo k jejímu převrácení. Sundáme ochrannou krytku zápalnice a po jejím zapálení odstoupíme do vzdálenosti minimálně 5 metrů. Bezpečná vzdálenost přihlížejících diváků a doporučený odstup od budov je 30 metrů. Během tří až šesti vteřin po zapálení zápalnice dochází k výšlehu barevného gejzíru s možným doprovodem zvukového efektu do výšky 4 až 10 metrů.

Bezpečnost: Nikdy nezapalujte zápalnici tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí fontány. Při zapalování se doporučuje používat ochranný štít a kožené rukavice. Zákaz používání v uzavřených prostorách, v blízkosti látek podléhajících snadnému vznícení, v blízkosti budov a osob. Nikdy fontánu nepoužívejte v nepříznivých klimatických podmínkách jako je silný vítr, nadměrné sucho, hustý déšť apod. Fontánu nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Fontánu lze používat osobou starší 18 let. Zákaz používání fontán pod vlivem alkoholu. Je zakázáno po zapálení fontány mířit výmetnou částí na živé bytosti, zvířata nebo jiné živé objekty.

Selhání výrobku: V případě selhání nikdy nenahlížejte do výmetné části fontány. Ponechejte fontánu v klidu minimálně po dobu 20 minut. Následně v kožených rukavicích ponořte výrobek do vody na 48 hodin. Po uplynutí stanovené doby zakopejte výrobek do vlhké zeminy. Jiná manipulace je zakázána.

Návod na použití římských svící

Manipulace: Zkontrolujte, zda římská svíce nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození ji nelze nikdy použít! Římská svíce obsahuje více po sobě vystřelujících ran a musí se volně zasunout do stabilizované trubky a zajistit proti převrácení nebo překlopení. Odstraníme ochrannou krytku zápalnice a po jejím zapálení odstoupíme do minimální vzdálenosti 10 metrů. Bezpečná vzdálenost přihlížejících diváků a doporučený odstup od budov je 80 metrů. Během tří až šesti vteřin po zapálení zápalnice dochází k postupnému vystřelování různobarevných světlic do výšky 20 až 40 metrů.

Bezpečnost: Nikdy nezapalujte zápalnici tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí římské svíce. Při zapalování se doporučuje používat ochranný štít a kožené rukavice. Zákaz používání v uzavřených prostorách, v blízkosti látek podléhajících snadnému vznícení, v blízkosti budov a osob. Nikdy římskou svíci nepoužívejte v nepříznivých klimatických podmínkách jako je silný vítr, nadměrné sucho, hustý déšť apod. Římskou svíci nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Římskou svíci lze používat osobou starší 18 let. Zákaz používání římských svíc pod vlivem alkoholu. Je zakázáno po zapálení římské svíce mířit výmetnou částí na živé bytosti, zvířata nebo jiné živé objekty.

Selhání výrobku: V případě selhání nikdy nenahlížejte do výmetné části římské svíce. Ponechejte římskou svíci v klidu minimálně po dobu 20 minut. Následně v kožených rukavicích ponořte výrobek do vody na 48 hodin. Po uplynutí stanovené doby zakopejte výrobek do vlhké zeminy. Jiná manipulace je zakázána

Návod na použítí raket

Manipulace: Zkontrolujte, zda raketa nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození ji nelze nikdy použít! Raketa obsahuje jednu ránu a je připevněna na dřevěné špejli, která se musí volně zasunout do stabilizované trubky a zajistit proti převrácení nebo překlopení. Sundáme plastovou ochrannou krytku zápalnice a po jejím zapálení odstoupíme do minimální vzdálenosti 10 metrů. Bezpečná vzdálenost přihlížejících diváků a doporučený odstup od budov je 80 metrů. Během tří až šesti vteřin po zapálení zápalnice raketa vyletí i s dřevěnou špejlí, která slouží jako směrové kormidlo, do výšky 50 až 80 metrů a vytváří různé světelné efekty

Bezpečnost: Nikdy nezapalujte zápalnici tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí rakety. Při zapalování se doporučuje používat ochranný štít a kožené rukavice. Zákaz používání v uzavřených prostorách, v blízkosti látek podléhajících snadnému vznícení, v blízkosti budov a osob. Nikdy raketu nepoužívejte v nepříznivých klimatických podmínkách jako je silný vítr, nadměrné sucho, hustý déšť apod. Raketu nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Raketu lze použít osobou starší 18 let. Zákaz používání raket pod vlivem alkoholu.

Selhání výrobku: V případě selhání nikdy nenahlížejte do výmetné části rakety. Ponechejte raketu v klidu minimálně po dobu 20 minut. Následně v kožených rukavicích ponořte výrobek do vody na 48 hodin. Po uplynutí stanovené doby zakopejte výrobek do vlhké zeminy. Jiná manipulace je zakázána.

Návod na používání petard

Manipulace: Zkontrolujte, zda petarda nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození ji nelze nikdy použít! Petarda obsahuje jednu nebo dvě po sobě vystřelující rány. Petarda se zapaluje škrtnutím o krabičku zápalek nebo o speciální škrtátko a hází se do dálky. Zapálenou petardu odhoďte minimálně do vzdálenosti 10 metrů. Po 3 až 6 sekundách zpoždění následuje jeden nebo dva silné zvukové, popřípadě světelné efekty. Bezpečná vzdálenost přihlížejících diváků a doporučený odstup od budov je 80 metrů.

Bezpečnost: Při zapalování se doporučuje používat ochranný štít a kožené rukavice. Zákaz používání v uzavřených prostorách, v blízkosti látek podléhajících snadnému vznícení, v blízkosti budov a osob. Nikdy petardu nepoužívejte v nepříznivých klimatických podmínkách jako je silný vítr, nadměrné sucho, hustý déšť apod. Petardu nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Petardu lze používat osobou starší 18 let. Zákaz používání petard pod vlivem alkoholu. Je zakázáno házet petardy na osoby, zvířata a jiné živé a neživé objekty.

Selhání výrobku: V případě selhání nikdy neberte petardu do rukou. Ponechejte petardu v klidu minimálně po dobu 20 minut. Následně v kožených rukavicích ponořte výrobek do vody na 48 hodin. Po uplynutí stanovené doby zakopejte výrobek do vlhké zeminy. Jiná manipulace je zakázána.

Návod na použití kulové pumy

Manipulace: Zkontrolujte, zda tubus a jednotlivé kulové pumy nejeví známky mechanického poškození. V případě poškození nikdy nepoužívejte! Kulová puma je ve tvaru různě velké koule nebo válce (cylindru), uvnitř které je uložena 1 rána. Kulová puma může mít také dvě, tři a čtyři po sobě jdoucí rány. Tubus se pokládá na pevnou a nehořlavou podložku, aby nedošlo k jeho převrácení. Do tubusu se nasouvá vždy jedna kulová puma , která musí řádně dosednout na dno výmetníku. K iniciaci zapalte volný konec zápalnice, který vyčnívá z tubusu a odstupte do vzdálenosti 10 metrů. Bezpečná vzdálenost přihlížejících diváků a doporučený odstup od budov je 80 metrů. Během tří až šesti vteřin po zapálení kulové pumy vystřelí z tubusu do výšky 30 až 70 metrů různobarevný světelný efekt doprovázený zvukovým efektem.

Bezpečnost: Nikdy nezapalujte zápalnici tak, aby jakákoli část vašeho těla byla nad výmetnou částí tubusu. Při zapalování se doporučuje používat ochranný štít a kožené rukavice. Zákaz používání v uzavřených prostorách, v blízkosti látek podléhajících snadnému vznícení, v blízkosti budov a osob. Nikdy kulovou pumu nepoužívejte v nepříznivých klimatických podmínkách jako je silný vítr, nadměrné sucho, hustý déšť apod. Kulovou pumu nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby. Kulovou pumu je povoleno používat osobám starším 18 let. Zákaz používání kulové pumy pod vlivem alkoholu. Je zakázáno brát tubus obsahující kulovou pumu s již zapálenou zápalnicí do rukou a mířit na osoby, zvířata a jiné živé nebo neživé objekty.

Selhání výrobku: V případě selhání nikdy nenahlížejte do výmetné části tubusu. Ponechejte kulovou pumu nebo tubus s neodpálenou kulovou pumou v klidu minimálně po dobu 20 minut. Následně v kožených rukavicích ponořte výrobek do vody na 48 hodin. Po uplynutí stanovené doby zakopejte výrobek do vlhké zeminy. Jiná manipulace je zakázána.

 

Categories:   zákony a předpisy

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny