PyroExpert.cz

Kategorie nebezpečnosti v pyrotechnice

kategorizace pyrotechniky

 Momentálně máme 2 zákony, podle kterých se schvaluje a následně prodává pyrotechnika. Pyrotechnika, která byla schválená podle klasického třídění na třídy (zákon 174/1992sb)se prodává a používá do konce platnosti certifikátu vydaného zkušebnou zbraní a střeliva tj. do let 2014-2016 (jak který dovozce). Pyrotechnika zatříděná do III. třídy nebezpečnosti se smí prodávat pouze na průkaz odpalovače ohňostrojů.
Druhý zákon který vyšel v platnosti 1.7.2010 ve zrychleném řízení má jak už jsme zvyklý plno nepřesných a nesmyslných nařízení a v první chvíli ani nebylo jasné co do které třídy patří. Po půl roce platnosti se ale už vydali normy a české firmy už mohou nechat schvalovat zboží podle nových předpisů, ale pouze do 3.kategorie (už se nedělí na třídy ale na kategorie). Na 4. kategorii tj na profesionální pyrotechnické zboží pro ohňostroje normy nejsou a budou nejdříve v roce 2014. Kategorizace podle nového zákona najdete na této stránce dole.

Všechny tyto změny se týkají pouze nových výrobků, které budou nově schváleny podle evropských směrnic a budou označeny symbolem CE a danou kategorií.

 

Na výrobky označené třídou nebezpečnosti se vztahuje starý zákon s přechodným obdobím cca do roku 2013.

 

Pyrotechnika podle tříd

Problematika zábavní pyrotechniky je poměrně široká, omezení existuje několik. Prvním krokem je zařazení daného výrobku do jedné ze čtyř třídy nebezpečnosti. Toto rozdělení je směrodatné pro uživatele výrobků, určuje například komu patří pyrotechnika do rukou. Pro dovozce a distributory zase tato stupnice znamená systém, dle kterého se pořízené zboží bude skladovat a prodávat.

Výrobky třídy I.

lze prodávat stánkovým prodejem bez omezení věku. Věkovou hranici pro nabývání výrobků třídy I. může stanovit dovozce nebo výrobce. Potom by měl prodejce k tomuto omezení přihlížet a důsledně jej dodržovat. Pro klidný Silvestr rodičů se doporučuje při nákupu a použití těchto výrobků přítomnost osoby starší 18 let.

Výrobky třídy II.

nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. Věková hranice pro nabývání výrobků třídy II. je stanovena nad 18 let. Výroky se nemají nepoužívat pod vlivem alkoholu, omamných látek nebo léků snižujících pozornost. Dále se doporučuje dodržovat návody na použití a zvážit vhodnost místa použití (dopad zbytků, např. stabilizačních nosníků raket).

Výrobky třídy III.

nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. Prodej je podmíněn osobám vlastnícím platný průkaz odpalovače ohňostrojů.

Výrobky třídy IV.

nelze prodávat stánkovým prodejem, pouze v objektech k tomu schválených. Prodej je podmíněn osobám vlastnícím platný průkaz odpalovače ohňostrojů spolu s platným odběrným povolením vydaným Českým báňským úřadem. Výrobky třídy IV. lze nakupovat pouze v odběrných skladech dovozců nebo výrobců. Použití těchto výrobků je dále podmíněno schváleným technologickým postupem pro ohňostrojné práce. Schválení technologického postupu a případného dohledu je v pravomoci Českého báňského úřadu.

Pokud jde o pyrotechnické předměty I. a II.třídy nebezpečnosti, tedy ty volně prodejné, pak speciální povolení či oprávnění bohužel není třeba. V předsilvestrovském čase ho pak prodává kdekdo. Na prodej a manipulaci s pyrotechnickými předměty III. třídy nebezpečnosti, které se používají například v ohňostrojích, je třeba mít platný průkaz odpalovače ohňostrojů. Ten je potřeba i na manipulaci s pyrotechnickými předměty IV. třídy nebezpečnosti, tedy výbušniny, předměty do velkých ohňostrojů. Zde je navíc podmínkou povolení Českého báňského úřadu, čili povolení k odběru a manipulaci s výbušninami.

Předtím, než se zábavní pyrotechnika uvede na trh, je potřeba ji předložit k ověření Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČUZZS). Po vyplnění žádosti o provedení typové zkoušky provede ČUZZS ověření daného výrobku z různých hledisek , posoudí bezpečnost výrobku, správnost návodu na použití a likvidaci selhaného nebo nefunkčního výrobku, potvrdí nebo změní zařazení do třídy nebezpečnosti (viz. tabulka výše) a v konečné fázi vydá certifikát a zkušební značku.

Ta musí být viditelně umístěna na každém prodávaném výrobku.

Kategorizace zábavné pyrotechniky

Od 1.7.2010 vstoupil v platnost zákon č. 148/2010 Sb., kterým se mění platnost zákona č. 156/2010 Sb.
( Od 1.7.2010 lze prodávat zboží značené CE a dělené do kategorií. )

Věkové omezení prodeje

Pyrotechnické výrobky uvedené na trh se nesmí dodávat ani jinak poskytovat osobám, které nedosáhly věkové hranice

15 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 1, KAT.F1

18 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 2, KAT.F2

21 let, pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie 3, KAT.F3

21 let, pokud jde o ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 nebo divadelní pyrotechniku kategorie T1.

Věkové hranice se nevztahují na osoby s odbornou způsobilostí, které mohou nabývat pyrotechnické výrobky i před dosažením stanoveného věku.

Odborná způsobilost

Odborná způsobilost se vyžaduje pro kategorii 4, kategorii P2, kategorii T2

Kategorizace jednotlivých výrobků zábavní pyrotechniky

Číslo vždy značí kategorii do které byl výrobek zatříděn a jaké parametry musí splňovat. Pokud se ztrácíte v některých typech výrobků, nezoufejte, tyto parametry musí splňovat pyrotechnické výrobky v celé Evropě a každý stát má své originální výrobky, které se jinde nevyskytují.

stoupající kola

kat 3
nejvýše 160 g, nesmí obsahovat více než osm pyrotechnických dílů; pyrotechnický díl musí mít čistý obsah výbušných látek nejvýše 20 g; bouchací náplň, je-li použita, musí mít čistý obsah výbušných látek nejvýše 10,0 g černého prachu nebo 4,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 2,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov

petardy

kat 2
nejvýše 6,0 g černého prachu
kat 3
nejvýše 10,0 g černého prachu

bengálské zápalky

kat 1
nejvýše 3,0 g

bengálské tyčinky

kat 1
nejvýše 7,5 g
kat 2
nejvýše 50 g

vánoční petardy

1
nejvýše 16,0 mg bouchací slože na bázi chlorečnanu draselného a červeného fosforu nebo nejvýše 1,6 mg třaskavého stříbra jako bouchací slože práskací granule
1
nejvýše 3,0 g
2
nejvýše 15 g

dvojitá petarda

2
nejvýše 10,0 g černého prachu

zábleskové petardy

2
nejvýše 1,0 g pro bouchací slož na bázi dusičnan/kov nebo nejvýše 0,5 g pro bouchací slož na bázi chloristan/kov
3
nejvýše 10,0 g pro bouchací slož na bázi dusičnan/kov nebo nejvýše 5,0 g pro bouchací slož na bázi chloristan/kov

blikavky

1
nejvýše 2,0 g 2 nejvýše 30 g fontány
1
nejvýše 7,5 g (pro vnitřní použití: pyrotechnická slož na bázi dusičnanu celulózy s hmotnostním podílem nejvýše 12,6 % dusíku, bez žádných doplňujících oxidačních látek)
2
nejvýše 250 g, každý hvízdající díl, je-li použit, nejvýše 5,0 g
3
nejvýše 1 000 g, každý hvízdající díl, je-li použit, nejvýše 20 g

pozemní tuláci

2
nejvýše 25 g; každý pyrotechnický díl nejvýše 3,0 g; není dovolena bouchací náplň

pozemní víry

1
nejvýše 5,0 g
2
nejvýše 25 g a každý pyrotechnický díl nejvýše 8,0 g

skákající petardy

2
nejvýše 10,0 g černého prachu

skákající pozemní víry

2
nejvýše 25 g; každý pyrotechnický díl nejvýše 5,0 g

miny

2
nejvýše 50 g; nesmějí obsahovat více než pět pyrotechnických dílů obsahujících bouchací slož a každý z těchto pyrotechnických dílů nesmí obsahovat více než 5,0 g černého prachu nebo 2,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 1,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov; miny s nepyrotechnickými předměty nejvýše 8,0 g dusičnanu celulózy s hmotnostním podílem dusíku nejvýše 12,6 %
3
nejvýše 200 g; nesmějí obsahovat více než 25 pyrotechnických dílů obsahujících bouchací slož a každý z těchto pyrotechnických dílů nesmí obsahovat více než 5,0 g černého prachu nebo 2,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 1,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov

miniraketa

2
nejvýše 1,5 g, nejvýše 0,13 g bouchací slože

žertovné zápalky

1
nejvýše 50,0 mg; musí obsahovat pouze jednu bouchací náplň, je-li použita; bouchací náplň musí mít průměrný čistý obsah výbušných látek nejvýše 2,5 mg třaskavého stříbra

party petardy

1
nejvýše 16,0 mg pyrotechnické slože na bázi chlorečnanu draselného a červeného fosforu

rakety

2
nejvýše 75 g; bouchací a/nebo trhací náplň, je-li použita, musí být nejvýše 10,0 g černého prachu nebo 4,0 g slože na bázi dusičnan/kov nebo 2,0 g slože na bázi chloristan/kov
3
nejvýše 200 g; bouchací a/nebo trhací náplň, je-li použita, musí být nejvýše 50 g černého prachu nebo 20,0 g slože na bázi dusičnan/kov nebo 10,0 g slože na bázi chloristan/kov

římské svíce

2
nejvýše 50 g; každý pyrotechnický díl nejvýše 10,0 g; nesmějí obsahovat více než pět pyrotechnických dílů obsahujících bouchací slož a každý z těchto pyrotechnických dílů nejvýše 10,0 g černého prachu nebo 4,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 2,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov
3
nejvýše 250 g; každý pyrotechnický díl nejvýše 50 g; nesmějí obsahovat více než deset pyrotechnických dílů obsahujících bouchací slož a každý z těchto pyrotechnických dílů nejvýše 20 g černého prachu nebo 8,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 4,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov

hady

1
nejvýše 3,0 g

vystřelovací trubice

2
nejvýše 25 g; hmotnost bouchací a/nebo trhací náplně v pyrotechnickém dílu: nejvýše 10,0 g černého prachu nebo 4,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 2,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov
3
nejvýše 40 g; hmotnost bouchací a/nebo trhací náplně v pyrotechnickém dílu: nejvýše 20 g černého prachu nebo 8,0 g bouchací slože na bázi dusičnan/kov nebo 4,0 g bouchací slože na bázi chloristan/kov

práskací provázky

1
nejvýše 16,0 mg bouchací slože na bázi chlorečnanu draselného a červeného fosforu nebo nejvýše 1,6 mg třaskavého stříbra jako bouchací slože

prskavky

1
nejvýše 7,5 g
2
nejvýše 50 g

létající ohnivá kolečka

2
nejvýše 30 g

stolní bomby

1
nejvýše 2,0 g dusičnanu celulózy s hmotnostním podílem dusíku nejvýše 12,6 %

bouchací kuličky

1
nejvýše 2,5 mg třaskavého stříbra

sluníčka

2
nejvýše 100 g; každý hvízdající díl, je-li použit, nejvýše 5,0 g
3
nejvýše 900 g; každý samostatný díl nejvýše 150,0 g; každý hvízdající díl, je-li použit, nejvýše 20,0 g

Categories:   zákony a předpisy

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny