PyroExpert.cz

Druhy výbuchu

druhy výbuchu

Výbuch nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému uvolnění energie, obvykle doprovázené lokálním zvýšením teploty a tlaku.

Podle příčiny vzniku lokálního uvolnění energie můžeme rozdělit výbuchy na:

 

Mechanický výbuch

dochází k destrukci materiálu při překročení tlaku plynu nebo kapaliny v uzavřené nádobě. Může také dojít k narušení pevnosti stěn tlakové nádoby (výbuch parního kotle, vznikající nejčastěji vyhřátím kotlové stěny). Pokud dojde k porušení hermetičnosti aparatury s nízkým tlakem nebo vakuem nazýváme tento jev imploze. K mechanickému výbuchu může dojít i uvolněním jinak vázané kinetické energie – například uvolněním rotujícího setrvačníku uvnitř stroje (příklad: havárie parní turbíny v tepelné Elektrárně Mělník v důsledku nedbalosti při mazání ložisek turbosoustrojí).

vybuch8

 

 

 

 

 

Elektrický výbuch

dochází k přeskoku výboje mezi místy s vysokým rozdílem elektrického potenciálu. Jako příklad může sloužit výboj v rozvodu vysokého napětí a lze o něm mluvit i v případě obyčejného bouřkového blesku.

 

Jaderný výbuch

vzniká jako důsledek nukleární nebo termonukleární reakce. Nukleární reakce jako výsledek nekontrolovaného štěpení jádra těžkých atomových jader je příčinou výbuchu klasické atomové bomby. Termonukleární reakce je naopak důsledkem slučování jader lehkých prvků za vzniku těžších jader a je důvodem energetického vyzařování Slunce a k jejímu explozivnímu uvolnění dochází při výbuchu vodíkové bomby.

 

Chemický výbuch

vzniká prudkým rozkladem určitých chemických sloučenin, spojeným s uvolněním velkého množství plynů a tepla. Ve většině případů je tento jev spojen s oxidací explodujících látek, ale může se jednat i o pouhý samovolný rozpad molekuly explodující sloučeniny. Příkladem chemické exploze je použití klasických chemických výbušnin jako je dynamit nebo střelný prach ať již pro stavební práce nebo pro vojenské účely či ohňostroje. Vybuchnout mohou také směsi hořlavých plynů (vodík, metan,.) s kyslíkem, popřípadě čistý kyslík při styku s organickými látkami.

 

Vulkanický výbuch

neboli sopečná erupce – je způsoben náhlým uvolněním tlaku magmatu v zemské kůře a projevuje se nejčastěji jako erupce sopek.

 

Výbuch supernovy

představuje společně s kvazary doposud největší známý okamžitý energetický zdroj ve vesmíru. Při této explozi dochází k zániku hvězdy o velikosti minimálně desetinásobku našeho Slunce za vzniku neutronové hvězdy a uvolnění obrovského množství energie ve formě elektromagnetického záření a neutrin. Výbuch supernovy v blízké části naší galaxie tak může poměrně dramaticky ovlivnit životní podmínky na Zemi a v extrémním případě vést až k likvidaci organických forem života.

Categories:   výbušniny

Tags:  

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny