PyroExpert.cz

Technologie výroby pyrotechnických výrobků

technologie výroby

Technologie výroby pyrosloží pro ohňostrojné výrobky a výrobky zábavné pyrotechniky je náročná zejména nutností přesného dodržování sledu operací, čistotou surovin, jejich zrnitosti, vzájemného mísení složek a získání hotových složí přesně definovaných vlastností. Pyrotechnické slože tvoří samostatnou ucelenou skupinu výbušnin. Proto je třeba s nimi jako s výbušninami zacházet. Bezpodmínečně nutné je dodržovat bezpečnostní předpisy dané příslušnými zákony, normami technologickým postupem. Veškeré zařízení musí být v nejiskřivém a nevýbušném provedení a musí být uzemněno. Zásadně musí být na všech operacích dodržováno nejvýše maximálního obložení pracoviště. Nedodržování této zásady vedlo v mnoha případech k ohrožení života a zdraví pracovníků

vyrobakulpumy10

vyrobakulpumy11

vyrobapyrotechniky08

PŘEHLED TECHNOLOGICKÝCH OPERACÍ

přehled jednotlivých operací

Mletí surovin

Provádí se nejčastěji v kulových mlýnech za sucha nebo za vlhka. Koule bývají ocelovité, nerez nebo i z tvrdého dřeva. Suroviny se melou také na kolobězích za sucha nebo ve zvlhčeném stavu.

Prosévání surovin

Provádí se na prosévacích strojích. Účelem je získat po mletí frakce surovin stejné zrnitosti (v µm).

Sušení surovin

Používat se mohou pouze sušárny bezpečnostní zvláště konstruované pro tento účel. Sušárny bývají nejčastěji lískové nebo skříňové.

Navažování surovin

Nejčastěji se používají technické váhy, pravidelně cejchované. Váhy bývají umístěny ve zvláštních místnostech – váhovnách. Navážená množství jsou ukládána do kelímků gutaperčových nebo z vodivé gumy. Méně nebezpečné do skleněných nádob.

Mísení složí

Nebezpečné slože se postupně mísí do binárních i ternárních směsí (2, 3 složky). Tyto směsi se pak skládají dohromady v hotovou slož. Méně nebezpečné slože se mísí v mísících bubnech nebo v malarexech (hnětacích nástrojích). Často se přidávají k míseným surovinám rozpustidla a vzniká těstovitá hmota slože.

Odvětrání slože

Provádí se zejména u vlhčených složí proto, aby došlo k úniku části rozpustila a také prostoupení polotovaru slože rozpustidlem. (líh, aceton apod.)Polotovar se nechá odvětrat obvykle do konsistence vhodné pro další operace.

Zrnění slože

Jedná se o získání slože určitého rozsahu zrnitosti. Nebezpečné slože se většinou protírají přes síta s určenou velikostí ok ručně a za ochranným krytem. Jde o nebezpečnou operaci a slož může vyhořet. Přitom nesmí být překročeno max. obložení. Méně nebezpečné slože se zrní na protíracích strojích nebo ve šnekových listech se stíracími noži.

Sušení slože

Smí probíhat pouze v určených zařízeních při stanovené teplotě a po stanovenou dobu.

Homogenizace slože

Jednotlivé výrobní šarže jsou míseny dohromady do sérií určeného váhového množství. Nejčastěji se používají účelně a bezpečnostně konstruované homogenizátory.Jedna série slože musí mít ve všech částech stejné vlastnosti.
Nkolik videii z výroby pyrotechniky:
YouTube Preview Image

Categories:   vše o pyrotechnice od výroby, druhy po použití

Tags:  ,

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny