PyroExpert.cz

Moderní historie zábavné pyrotechniky

Moderní historie pyrotechniky a ohňostrojů

V druhé polovině 20.století se zábavná pyrotechnika v Evropě a Americe vyráběla převážně v menších rodinných firmách s dlouholetou tradicí přenášenou z otce na syna. Tyto firmy se také zabývali vývojem a vyrobou a realizací ohňostrojů.

Koncem šedesátých let, americký ohňostrojný průmysl začali ovlivňovat čínští výrobci následující normalizaci vztahů prezidenta Nixona s čínskou komunistickou vládou. Obchod se zábavnou pyrotechnikou se prováděl pouze přes makléřské společnosti sídlící v Honq Konqu s malým nebo žádným kontaktem u pevninských výrobců.

Mezi lety 1970 a 1980 byly veškeré továrny na ohňostroje a zábavnou pyrotechniku v Číně vlastněné státem, vývoz byl uskutečňován přes provinční vládou vlastněné exportní společnosti. Produkty vyrobené v provicii Hunan prošely přes Hunan Export Corporation, a výrobky vyrobené v Ťiang-si prošely přes Jiangxi Export Corporation, a tak dále. Během tohoto období továrny nemusely vytvářet zisk, ale jejich hlavním cílem bylo, aby lidé pracující v oblasti Číny, kde nebyl žádný skutečný průmysl než zemědělství měli obživu a práci. Čínská vláda tyto závody dotovala.Provinční exportní společnosti prodávali zboží do HongKongu makléřům, kteří byli ve spojení mezi pevninskou Čínou a zahraničními podnikatelskými subjekty. Hongkongské společnosti brali objednávky, které byly realizovány v Číských továrnách zajišťovali také dopravu a financování do Evropy a USA.V této době, kdy první formálně vzdělaný vůdce Číny, předseda Teng Siao-pching, viděl, co jeho protějšky v bývalém sovětském bloku neviděli, a to je to, že komunismus prostě nefungoval ekonomicky. Předseda Teng začal politiku hospodářských reforem, kde v podstatě nastartoval Čínu na cestu k kapitalismu. Během 80tých let, Čína dramaticky otevřela možnost cestovat v rámci svých hranic to samozřejmě využili k návštěvě první američtí dovozci. První američtí dovozci zábavné pyrotechniky začali cestovat do výrobních oblastí a navazovali obchodní vztahy s Hong Kongem a  provinčními vývozními společnostmi.

Koncem 80tých let, se zábavná pyrotechnika stala ohniskem intenzivní kontroly ze strany USA – Komise pro bezpečnost spotřebního zboží. Až do tohoto bodu, většina výrobků zábavní pyrotechniky používala označení vlastní vývozní společnosti, která měla chybné štítky s upozorněním na základě bodu jako velikosti a výkonu (hmotnost slože). Pro nápravu, zástupci CPSC, americké sdružení pro pyrotechniku a  asociace Hong Kongských firem strávili 10 dní v jižní Číně, kde se setkali zástupci z každé vývozní společnosti a výrobní manažeři jednotlivých provincií. Na tomto setkání se vyzkoušel každý produkt zábavné pyrotechniky, vyrobený v Číně a určený na export. Opravovali se, nebo tvořili nové návody na použití jednotlivých výrobků, schvalovala se velikost tisku návodů a jiných varovných popisů pro americké spotřebitele. Toto setkání dalo vzniknout americkému institutu pro kontrolu pyrotechnických standardů – American Fireworks standardy Laboratory (AFSL), který sleduje kvalitu pyrotechnických výrobků.

V roce 1990 pokračovali ekonomické reformy pod taktovkou předsedy Ťiang Ce-min, čínské továrny byly odstavené mimo státní dotace a byli se nucený poprvé zaměřit na zisk. V táto době mnoho vedoucích pracovníků státních provinčních exportních podniků odcházelo a zakládali si vlastní firmy.Zpočátku tyto nové soukromé společnosti pracovali prostřednictvím zavedených firem z Hong Kongu, aby se dostali na západní trhy, ale během několika let začali prodávat zahraničním dovozcům přímo. Ve snaze přežít firmy z Hong Kongu investovali peníze do Čínských továren a spolu s Čínskými podnikateli začali vytvářet vlastní produktové řady pro své zbývající velké zákazníky. Po ztrátě klíčového personálu, se vládní provinční podniky už nikdy docela nevzpamatovali a bu už jsou zrušené, nebe se orientují na čínský trh.
Rok 1990 viděl rychlý nárůst privátních značek, aby zahraniční firmy na svém trhu od sebe odlišili své produktové řady zábavní pyrotechniky. Po roce 2000 se Čína drží hesla “volné pro všechny” a malé pevninské exportní firmy se zavírají jedna za druhou každý měsíc. Kromě toho, samostatné továrny se snaží obejít exportní firmy a nabízí své produkty přímo zahraničním dovozcům. Každý týden obdrží firmy zabývající se pyrotechnikou a ohňostroji v Evropě a Americe půl tuctu nabídek, aby zadávali své objednávky přímo některým novým malým a pochybným továrnám, které by rády vyváželi. Tento trend panuje do dnešních dnů. Jednotlivé firmy si navzájem konkurují a snaží se vymýšlet nové barvy a efekty, aby si stávající zákazníky udrželi.

Stát, nezahálí vymýšlí nové certifikáty, nové bezpečnostní předpisy a doprava do zámoří se se také prodražuje. Sílící čínská měna a životní úroveň se odráží v ceně na pultech v Evropě i USA. Zatímco v roce 1997 vydělával dělník v továrně 26USD měsíčně, dnes se situace taky mění.

Categories:   druhy pyrotechnických výrobků

Komentáře

Komentáře byli již uzavřeny